Vrienden van Meander

Al sinds haar oprichting in 2012 draagt stichting Vrienden van Meander bij aan het verhogen van welzijn en comfort voor alle mensen die in het ziekenhuis verblijven door het verwerven van donaties. Vanuit deze doelstelling onderhoudt Vrienden van Meander relaties met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Vijf verschillende thema’s

Stichting Vrienden van Meander Medisch Centrum zet zich al jaren in om het verblijf van patiënten en hun naasten in Meander Medisch Centrum zo prettig én comfortabel mogelijk te maken. Met financiële steun van velen realiseert de Vrienden van Meander projecten binnen de thema’s Oncologie, Prettig Verblijf, Ziekenhuis van Morgen en Zorg voor Ouderen. Vanaf 2021 is er een vijfde thema aan toegevoegd, namelijk wetenschappelijk onderzoek.

Daniëlle Heere, fondsenwerver
“De steun van velen geeft ons het vertrouwen dat het werk van Stichting Vrienden van Meander wordt gedragen door een steeds grotere en bredere achterban.”

Onderzoek naar nieuwe en betere behandelingen

Meander is al jaren één van de 28 topklinische ziekenhuizen in Nederland. Dat betekent dat Meander zich onderscheidt door een voorhoedepositie in te nemen als het gaat om patiëntgerichte topklinische zorg, opleiding van zorgprofessionals en wetenschappelijk onderzoek. Het doen van onderzoek is van belang voor de professionele ontwikkeling van zorgverleners en voor de innovatie van patiëntenzorg. Voor (wetenschappelijk) onderzoek is echter veel geld nodig, dat niet allemaal uit de jaarlijkse begroting kan worden betaald. De Vrienden van Meander wil door het werven van donaties voor (wetenschappelijk) onderzoek bijdragen aan de verbetering van de patiëntenzorg. Dit gebeurt via de Topklinische functies van Meander en de onderzoeken die worden ingediend via de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek van Meander Medisch Centrum. Via SWO worden er vier onderzoeken (gedeeltelijk) gefinancierd door de Vrienden van Meander.

 • Door COVID-19 is er in 2021 één algemene projectenronde geweest. Er zijn in totaal achttiennieuwe projectaanvragen binnengekomen en elf in behandeling genomen.
 • In 2021 zijn er acht projecten gerealiseerd en zijn er voor de nog openstaande projecten bijdragen van particulieren donateurs, bedrijven, fondsen en stichtingen geworven om de projecten zo snel mogelijk te kunnen starten.
 • Halverwege 2021 zijn er weer fondsenwervende evenementen georganiseerd in de regio zoals de Harry Hamstra Cup in Nijkerk en Marathon Amersfoort.
 • Er zijn goede en constructieve contacten tussen de Stichting Vrienden van Meander en het ziekenhuis. Dit komt steeds meer tot uiting in de aanvraagprocedure en uiteindelijke realisatie van de projecten. Hierin wordt gebruik gemaakt van de expertise van velen in Meander.
 • Begin 2021 is Erik Duijst afgetreden als bestuurslid en penningmeester. Zijn taken zijn overgenomen door Ben Heimensen. Na ruim negen jaar waren zowel Marten Otten (secretaris) als Aart Veldhuizen niet herbenoembaar als bestuurslid omdat hun maximale termijn was verstreken. Iet van Albada (reumatoloog) en Herman Beens (notaris) zijn aangetreden als nieuwe bestuursleden.

Healing environment en opgeleverde projecten

In 2021 heeft Vrienden van Meander, dankzij diverse geweldige donaties, mooie projecten opgeleverd. Van de familiekamer op de afdeling Oncologie tot plafondpanelen bij de afdeling Radiologie en van een Qwiek Snooze (muziekkussen) bij Geriatrie tot de aankleding van de openbare ruimte in het ziekenhuis. Half september 2021 is het nieuwe Meander Centrum voor Oncologische zorg in gebruik genomen. Hier ontvangen patiënten hun zorg op één vertrouwde plek. Borstkanker patiënten kunnen hier terecht voor het hele zorgtraject; van diagnose tot en met de behandeling en de nazorg. Ook de poliklinieken Hematologie en Oncologie zijn verplaatst naar het centrum. Dankzij donaties is de inrichting van ruimtes zoals de centrale entree, wachtruimtes, huiskamer, spreek- en onderzoekskamers en de stilteruimte. Hierdoor is een bijzondere en healing environment gecreëerd.

Verbinding met de regio en verstevigen van relaties

Om de relaties te verstevigen ontvangen de donateurs en partners van Vrienden van Meander regelmatig updates in de vorm van nieuwsbrieven en worden sociale media ingezet. Inmiddels heeft Vrienden van Meander een aanzienlijke achterban opgebouwd via Facebook, Instagram en Linkedin. In 2021 is de nieuwe website gelanceerd. Op www.vriendenvanmeander.nl komen de verschillende thema’s aan bod en is het mogelijk om direct en eenvoudig te doneren.

In 2021 zijn er geen (relatie)evenementen georganiseerd vanwege COVID-19. Eind 2021 heeft de traditionele oliebollenactie, in een aangepaste vorm, wel doorgang kunnen vinden. De uitlevering van de, online gedane, bestellingen vonden plaats in de winkel van Patisserie Van Gent in Winkelcentrum Schothorst. De opbrengst van de actie (€ 2.140,-) wordt gebruikt voor de aanschaf van virtual reality brillen.

Stichting Vrienden van Meander is een goed doel en door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Samenstelling bestuur per 31 december 2021

 1. M.A. Röell (voorzitter)
 2. C.I. Eekhart (secretaris)
 3. B. Heimensen (penningmeester)
 4. G.A. van Albada-Kuipers
 5. G.H. Beens
 6. H.J.G. Helwegen
 7. M.E. Poppeliers

website: Wie zijn wij – Vrienden van Meander