Meander Medisch Centrum in 2021

Ook 2021 was voor Meander een jaar waarin we leefden en werkten tijdens een coronapandemie. Een jaar waarin onze zorg opnieuw anders was dan we gewend waren of hadden gehoopt. De zorg voor coronapatiënten bleef onze aandacht vragen en vroeg  veel inspanning en flexibiliteit van onze medewerkers. Niet alleen medewerkers merkten de impact van de pandemie, ook voor veel patiënten betekende de crisis uitstel van geplande zorg, minder contact met de eigen arts en beperkingen in het ziekenhuis.

JANUARI 2021

Kwaliteitskalender

Meander wil de beste kwalitatieve, veilige en mensgerichte zorg bieden. Daarom staat elke maand een kwaliteitsthema centraal.

Hiervoor is een kwaliteitskalender gemaakt, zodat alle medewerkers in het ziekenhuis elke maand bewust even stil kunnen staan bij het desbetreffende thema en de nieuwste ontwikkelingen. De gekozen thema`s hebben allemaal in meer of mindere mate te maken met patiëntveiligheid. Per maand deelt Meander de laatste kennis over een thema en worden collega’s gestimuleerd om met dit thema aan de slag te gaan. Om te leren van elkaar, het goede te behouden en het samen steeds beter te doen. Voor de patiënt en voor het werkplezier.

FEBRUARI 2021

Start ondersteuningsconsulenten

Meander Medisch Centrum wil mensen met kanker niet alleen de beste medische zorg bieden, maar ook goed begeleiden naar ondersteunende zorg in het ziekenhuis, thuis of elders. Daarom zijn, met behulp van de Vrienden van Meander, twee ondersteuningsconsulenten aangesteld.

Patiënten met kanker onder behandeling in Meander en hun naasten kunnen sinds het voorjaar 2021 terecht bij twee ondersteuningsconsulenten. Deze zorgprofessionals geven informatie en advies over het leven na de diagnose kanker en begeleiden indien nodig naar ondersteunende zorg binnen of buiten het ziekenhuis. Er is veel ondersteunende zorg beschikbaar in Meander en in de regio, maar de weg naar de juiste zorg is voor patiënten soms lastig te vinden. De ondersteuningsconsulent is een gids voor patiënten naar passende vormen van ondersteunende zorg. Een half jaar na de start zijn al meer dan honderd patiënten aangemeld voor een consult bij de ondersteuningsconsulenten.

MAART 2021

Herstellen met Covid Thuis

Meander is in 2021 begonnen met het thuis monitoren van coronapatiënten die stabiel genoeg zijn om met zuurstof naar huis te gaan. Deze patiënten kunnen zo in hun vertrouwde omgeving herstellen.

Vanaf de start in januari tot en met eind 2021 zijn bijna honderd coronapatiënten thuis gemonitord. Deze patiënten konden gemiddeld zeven dagen eerder naar huis. Het Covid Thuis programma zorgde ervoor dat Meander, vooral tijdens de coronagolven, bedden vrij heeft kunnen maken voor patiënten die anders naar een ander ziekenhuis vervoerd hadden moeten worden.

De monitoring van de coronapatiënten wordt gedaan met behulp van de Luscii-app. Patiënten vullen een aantal keer per dag meetwaarden, zoals saturatie, temperatuur en gesteldheid in. Deze gegevens worden zeven dagen per week in Meander door een speciaal thuismonitoringsteam, bestaande uit triagisten, verpleegkundigen, arts-assistenten en longartsen, uitgelezen en opgevolgd. Ook is er vanuit het ziekenhuis regelmatig telefonisch contact met de patiënten. Uit de evaluatie bleek dat zowel patiënten als zorgverleners positief zijn over het programma.

APRIL 2021

Digitaal rustpunt

Een viering op zondag, een inspirerende bijeenkomst onder de noemer ‘Open Foyer’, het Muzikaal Infuus; door de coronamaatregelen sneuvelden deze en soortgelijke activiteiten in 2021.

De Vakgroep Geestelijke Verzorging & Ethiek, die deze activiteiten organiseerde, zocht daarom naar een alternatief. Dat vonden zij in Rustpunt Meander; een digitale plek om op adem te komen. Maandag 5 april werd het Rustpunt feestelijk geopend met een Livestream Ligconcert op de verpleegafdeling Oncologie in Meander, waar de patiënten het concert vanuit hun bed – liggend – konden ervaren. Het concert werd ook live gestreamd via YouTube zodat patiënten op andere afdelingen of vanuit huis konden meegenieten. Tim Driessen (gitaar en zang), Ger Palmboom (contrabas) en Caroline Schmitt (piano) verzorgden het concert. De livestream is te bekijken via www.rustpuntmeandermc.nl.

MEI 2021

Op reis naar de Polikliniek 2025

Op 12 mei 2021, de jaarlijkse Dag van de Zorg, lanceerde het CMSZ (Centrum Medisch Specialistische Zorg) de Visie op de Poli-assistent 2025. Deze visie maakt deel uit van een groter plan om de poliklinieken in Meander toekomstbestendig te maken.

Astrid Posthouwer (Raad van Bestuur) en Annewil Lettink (manager CMSZ) lichtten in een speciale video de ontwikkelingen toe en nodigden alle medewerkers van de poliklinieken uit om mee op reis te gaan.

Achter de schermen van elke polikliniek verandert er namelijk veel. De patiënt is mondiger, neemt meer regie en plant zelf afspraken in. Zorg vindt op afstand plaats voorafgaand, tijdens en na het bezoek aan de polikliniek. De zorgvraag is complex en vereist maatwerk. Ook breidt het takenpakket van de functies op de polikliniek alsmaar uit en neemt de krapte op de arbeidsmarkt voor poli-functies toe.

Bij de Polikliniek 2025 hoort ook een moderne visie op de poli-assistent. Die functie verandert mee. De poli-assistent 2025 kan multitasken, loslaten en omarmen, is daadkrachtig en pro-actief. De poli-assistent is medisch goed onderlegd en kan in de basis zelfs overstijgend werken waar mogelijk en nodig. Zo profiteert iedereen van verbinding en differentiatie.

JUNI 2021

Kinderdiabetes erkend als topklinische functie

Meander heeft een nieuwe topklinische functie: Kinderdiabetes. De Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) heeft de diabeteszorg voor kinderen in Meander in 2021 officieel erkend.

Kinderdiabetes is een groeiend specialisme. Elke 25 jaar verdubbelt het aantal kinderen met type 1 diabetes. De behandeling van dit type kinderdiabetes vindt in Meander plaats volgens de nieuwste inzichten en technieken, met bijzondere aandacht voor de psychosociale impact van deze chronische ziekte voor de patiënten en hun familie. Het kinderdiabetesteam van Meander houdt zich, naast onderzoek en onderwijs, bezig met innovatie, waarbij de nadruk vooral ligt op de eigen regie van de patiënt. Het team bestaat uit drie kinderartsen, vijf kinderdiabetesverpleegkundigen, drie diëtisten, twee kinderpsychologen en een maatschappelijk werkster. Het team houdt drie keer per week een multidisciplinair spreekuur waarbij de kinderen (met ouder) de kinderarts, de kinderdiabetesverpleegkundige en/of diëtiste spreken. Er zijn ook avondspreekuren. De kinderartsen dragen om beurten de diabetestelefoon, zodat er dagelijks een 24 uurs bereikbaarheid is voor noodgevallen. Meander heeft met ongeveer 400 patiënten een grote kinderdiabetespraktijk en daardoor kan het team zich constant blijven door ontwikkelen.

JULI 2021

Onthulling klantbeloften

Echt contact, oprechte aandacht, persoonlijke keuzes en samenwerking. Dat is wat Meander belooft aan patiënten, hun naasten, collega’s en samenwerkingspartners. In juni introduceerde Meander deze vier klantbeloften waarmee het ziekenhuis invulling geeft aan de ambitie om mensgerichte zorg te leveren.

Lid Raad van Bestuur Astrid Posthouwer, manager P&O Karin van der Goot, voorzitter van de Cliëntenraad Willy Heuveling en gynaecoloog Inge Evers onthulden de klantbeloften in de Laan.

Karin van der Goot, manager P&O: “Wij hebben patiënten en medewerkers gevraagd wat onze zorg speciaal maakt of zou moeten maken. Bovenaan de lijst van veelvoorkomende antwoorden stonden woorden zoals aandacht, contact, gezien worden, de beste zorg en samenwerken. Waar we vroeger dachten vanuit de gedachte ‘de patiënt centraal’ veranderden we van mening en kwam de focus te liggen op ‘de mens centraal’. En dat geldt niet alleen voor patiënten maar ook voor medewerkers. Uiteindelijk zijn hier vier klantbeloften uit naar voren gekomen die heel goed aangeven wat patiënten van ons mogen verwachten. De afgelopen tijd, ook tijdens de coronacrisis, hebben we onder medewerkers veel aandacht geschonken aan deze beloften. Vandaag introduceren we de klantbeloften officieel aan onze patiënten, hun naasten en onze ketenpartners. Omdat klantbeloften naast merkbaar ook zichtbaar moeten zijn, zijn er vier grote visuals van de klantbeloften opgehangen in De Laan van ons gebouw in Amersfoort en in de hal in Baarn. Zo is het voor iedereen zichtbaar wat wij beloven en waar wij op aanspreekbaar zijn.”

AUGUSTUS 2021

Green Teams in Meander

De landelijke Duurzame Dinsdag was een mooie aanleiding om aandacht te besteden aan de oprichting van Green Teams binnen Meander. Zo ging begin 2021 het Green Team van de Apotheek van start. Ook binnen het OK-centrum, de kliniek en polikliniek zijn Green Teams opgericht. Enthousiaste medewerkers trekken samen op en zetten het onderwerp duurzaamheid hoger op de agenda in Meander. Met kleine stappen maken zij een groot verschil.

Bijna iedere afdeling van de Apotheek (laboratorium, bereidingen, dienstverlening, poliklinische apotheek, ICT, GGZ) is in het Green Team vertegenwoordigd. Het Green Team Apotheek ontstond vanuit de behoefte om de hoeveelheid afval, zoals plastic verpakkingsmateriaal van geneesmiddelen, en het gebruik van papier om te printen te verminderen. Er is veel gedaan aan bewustwording, bijvoorbeeld door maandelijks in de apotheeknieuwsbrief een bericht van het Green Team te plaatsen. Een grote actie was het afschaffen van de wegwerpbekertjes bij de koffieautomaat in de apotheek; alle apotheekmedewerkers hebben nu een op-naam gestelde mok die na gebruik met koud water wordt afgespoeld en zo nu en dan in de vaatwasser wordt gezet. Ook is een systeem geïmplementeerd om elektronisch een handtekening te kunnen zetten, waardoor het uitprinten en tekenen van veel documenten in de apotheek tot het verleden behoort. Het discipline-overstijgend onderwijs van de arts-assistenten in Meander stond in 2022 volledig in het teken van duurzaamheid; artsen kunnen bij het voorschrijven van medicatie duurzame keuzes maken en zo een concrete bijdrage leveren.

SEPTEMBER 2021

Livegang nieuwe website en patiëntenportaal

November 2021 presenteerde Meander vol trots haar nieuwe website. Ook het patiëntenportaal MijnMeander is vernieuwd.

Zowel het uiterlijk van de website als de inhoud zijn opnieuw opgebouwd vanuit de wensen en behoeften van onze patiënten. Ook de informatie over de voorbereiding op het bezoek aan ons ziekenhuis, het bezoek zelf en de periode na het bezoek of de opname is uitgebreid. Samen met de vernieuwde vormgeving is de website gebruiksvriendelijker en intuïtiever. Ook is de nieuwe website beter leesbaar op mobiele apparaten.

Dit geldt ook voor ons vernieuwde patiëntenportaal MijnMeander, waarop patiënten kunnen inloggen om hun persoonlijke gegevens en dossier te bekijken en hun afspraken te beheren. Steeds meer patiënten maken gebruik van MijnMeander. Eind 2021 stond de teller op 138.000 gebruikers. Ten opzichte van 2020 een toename van 36.000. In 2021 is tevens gewerkt aan uitbreiding van de MijnMeander-app. Nu kunnen patiënten ook een groot deel van hun dossier hier terugvinden.

Het belangrijkste is dat onze websites nu beter passen bij Meander en de klantbeloften oprechte aandacht, echt contact, persoonlijke keuzes en samenwerking.

Welkom op www.meandermc.nl en www.mijnmeander.nl!

OKTOBER 2021

Meander Centrum voor oncologische zorg geopend

In oktober 2021 is Meander Centrum voor oncologische zorg officieel geopend. In het gespecialiseerde centrum kan Meander Medisch Centrum nog betere zorg geven aan patiënten met kanker.

Meander wil de beste oncologische zorg bieden, afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de patiënt en volgens de nieuwste inzichten. Patiënten kunnen voor diagnose en behandeling van nagenoeg iedere vorm van kanker in Meander terecht. Een groot deel van de poliklinische oncologische zorg is sinds het najaar van 2021 gecentreerd in het Meander Centrum voor oncologische zorg. In het centrum worden alle kennis en ervaring gebundeld. Naast een hoge kwaliteit van zorg staan echt contact, oprechte aandacht, samenwerking en persoonlijke keuzes centraal in de zorg voor onze oncologische patiënten. In lijn met de healing environment principes van Meander is voor het Meander Centrum voor oncologische zorg gekozen voor zachte kleuren, veel daglicht, ruimte en uitzicht op het Meanderpark en de Eem. Ook de ondersteuningsconsulenten houden spreekuur in het Meander Centrum voor oncologische zorg. De nieuwe functie van ondersteuningsconsulent, die in maart van 2021 gestart is, helpt bij het vinden van passende ondersteunende zorg tijdens en/of na de behandeling van kanker.

NOVEMBER 2021

Geef uw mening

Meander doet al jaren onderzoek naar de ervaringen van patiënten met de zorgverlening. Sinds november 2021 is daar een nieuwe methode aan toegevoegd. Patiënten kunnen nu bij een bezoek aan Meander hun mening geven over de zorgverlening door een QR-code te scannen. Met de antwoorden gaat Meander de zorg voor patiënten verder verbeteren.

Om het invullen van de vragenlijst gemakkelijk te maken zijn er foldertjes met daarop de QR-code verspreid op de poliklinieken. Door de QR-code te scannen komen patiënten op de website www.meandermc.nl/geefuwmening.  Janny Venema, adviseur Kwaliteit en Veiligheid met patiëntenparticipatie als aandachtsgebied, is blij met deze nieuwe methode van meten: “Patiënten die de polikliniek bezoeken zijn vaak maar kort in het ziekenhuis. De QR-code biedt hen de mogelijkheid om ter plekke snel hun mening geven. Het gaat hier om een korte vragenlijst die binnen vijf minuten is ingevuld. Deze nieuwe meetmethode onderzoekt of Meander de nieuwe klantbeloften waarmaakt en daarmee doet wat we beloven. Ook vragen we naar de ervaring van patiënten met ‘samen beslissen’; heeft de patiënt samen met de specialist besloten over een behandeling?”

De patiënt wordt tot slot nog gevraagd een rapportcijfer te geven en er wordt gevraagd of de patiënt Meander aanbeveelt bij anderen. Op basis van de antwoorden verbetert Meander de zorg voor patiënten.

DECEMBER 2021

Banenmarkt voor verpleegkundigen

Het organiseren van een banenmarkt in coronatijd. Dat ligt misschien niet erg voor de hand. Toch organiseerde Meander begin december een banenmarkt voor verpleegkundigen met ziekenhuiservaring uit Amersfoort en de regio.

Voor de flexpool en diverse afdelingen stonden we te springen om nieuwe mensen. Juist toen er opnieuw een golf aan coronapatiënten werd verwacht. Het was hét moment om kennis te maken met Meander, te solliciteren of zelfs direct in te stappen en met een contract de deur uit te lopen. Van collega’s van de flexpool tot specialties zoals Hartbewaking, Verloskunde en Dialyse; van allerlei afdelingen uit het ziekenhuis waren collega’s aanwezig om deelnemers te vertellen over hun werkzaamheden.

In totaal kwamen er 57 mensen naar de banenmarkt. Half januari stond de teller op 9 mensen die zijn aangenomen voor diverse functies zoals zorgondersteuner, verpleegkundige en service-assistent. Ook stonden er nog negen meeloopdagen gepland en waren er nog twee mensen in een sollicitatieprocedure.

  • EXTERNE NIEUWSBERICHTEN / WEBSITE:

  • “Deze banenmarkt is een hartenkreet aan alle mensen die in beschikbaar zijn om in de zorg te werken” vertelde Karin van der Goot, manager P&O in het NOS Radio 1 Journaal.