STZ, opleidingen, onderzoek en topklinische zorg

Top­kli­nisch STZ-zie­ken­huis

Meander Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis en is lid van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen. Dat betekent dat Meander naast basiszorg ook topklinische zorg levert, investeert in wetenschappelijk onderzoek, innoveert en zorgprofessionals opleidt. Centraal staan de drie pijlers Topklinische zorg, Opleiding en Onderzoek en de twee thema’s 24/7 complexe acute zorg en Innovatie.

Topklinische zorg

Naast basiszorg biedt Meander hooggespecialiseerde medische patiëntenzorg die niet elk ziekenhuis biedt. Deze excellente patiëntenzorg is ‘topklinische zorg’ als er aan een aantal STZ-criteria wordt voldaan zoals patiëntparticipatie, kennisoverdracht, multidisciplinaire continuïteit en het blijven verbeteren op basis van meetbare uitkomsten van zorg. Zorg die aan alle criteria voldoet wordt als STZ erkende functie opgenomen in het STZ-topklinisch zorgregister. In 2021 heeft Meander voor Kinderdiabetes een erkenning gekregen. Hiermee heeft Meander nu acht erkende topklinische functies:

Meander Medisch Centrum heeft een hightech expertisecentrum waarin MDL-artsen en chirurgen nauw samenwerken bij de behandeling van darmkanker. Lees het interview met prof. dr. Esther Consten, chirurg.

Opleiding

Meander biedt als STZ-ziekenhuis een optimaal opleidingsklimaat aan verpleegkundigen, doktersassistenten, co-assistenten, arts-assistenten en andere professionals in opleiding. Meer informatie over het opleiden in Meander staat op de opleidingspagina.

Opleidingscongres

Op donderdag 23 september 2021 heeft voor de zesde keer het opleidingscongres plaatsgevonden in Meander. Rond de honderd artsen en arts-assistenten volgden twee keuzesessies met als hoofdthema ‘Leren Leren’. De onderwerpen van de keuzesessies waren divers: van ‘leren concentreren’ tot ‘bedside medicine’ en van ‘storytelling’ tot ‘innovatief medisch onderwijs’. Traditiegetrouw wordt de Reinoud Vermeijdenprijs voor beste opleider uitgereikt. Klinisch chemicus Ayse Demir kreeg deze prijs voor beste opleider 2021 uit handen van de winnaar van vorig jaar, reumatoloog Suzanne Linn. Ayse Demir kreeg de prijs voor haar vakkennis, betrokkenheid en enthousiasme.

Erkenning opleiding tot High Care neonatologieverpleegkundige

Meander heeft een accreditatie ontvangen voor het verzorgen van het praktijkgedeelte van de opleiding tot High Care Neonatologieverpleegkundige. Meander verzorgt van een groot aantal zorgopleidingen het praktijkgedeelte. Dit zijn verpleegkundige vervolgopleidingen, bijvoorbeeld voor Intensive Care-verpleegkundige of Kinderverpleegkundige, en opleidingen tot medisch ondersteunende functies, zoals bijvoorbeeld operatieassistent. De kwaliteit van deze opleidingen wordt periodiek getoetst door het College Zorgopleidingen (CZO) en zij geven ook accreditaties af voor nieuwe opleidingen. Meander had al negentien CZO-geaccrediteerde opleidingen en heeft nu dus een twintigste accreditatie ontvangen. Lees het hele nieuwsbericht hier: Meander krijgt accreditatie voor opleiden van High Care Neonatologieverpleegkundigen.

Onderzoek

Binnen Meander is er ruimte voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Dit is belangrijk voor de verbetering en innovatie van de zorg voor onze patiënten en voor de professionele ontwikkeling van onze zorgverleners. Het betreft wetenschappelijk onderzoek door artsen, maar ook door verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Het doen van onderzoek draagt primair bij aan betere patiëntenzorg.
Ieder jaar organiseert Meander het Wetenschapssymposium. Dit jaar vond het symposium plaats op 14 oktober. Vanwege corona was deze editie geheel digitaal. Dit jaar hebben naast medisch onderzoekers, ook verpleegkundigen en paramedici hun onderzoeken kunnen presenteren. Lees meer over het Wetenschapssymposium 2021: Wetenschapssymposium bouwt brug tussen medisch en verpleegkundig onderzoek
Meer algemene informatie over wetenschap in Meander is te vinden op de wetenschapspagina.

Fotograaf: G. Ockers

24/7 complexe acute zorg

Meander heeft als topklinisch ziekenhuis de mogelijkheden om de 24/7-functie voor de acute zorg op hoog niveau in de regio te vervullen en in te spelen op de toenemende complexiteit van zorg en de kwaliteitseisen. Wij beschikken over comfortabele eenpersoonskamers in het moeder-kindcentrum, een hoogwaardige IC, een efficiënte Spoedeisende Hulp (SEH) met 24/7 aanwezigheid van SEH-artsen, high-care neonatologie faciliteiten en een hybride OK. Tevens heeft Meander een level 2 trauma functie.

Innovatie

Innovatie is, naast 24/7 complexe acute zorg, een van de twee kernthema’s van STZ. Innovatie kent een brede definitie, waarbij technologie niet leidend is maar innovatie wel mogelijk maakt. Het gaat om het vernieuwen van processen, producten en structuren om de kwaliteit van de zorg in ons ziekenhuis te verbeteren.

Me­an­der biedt baan­bre­ken­de be­han­de­ling te­gen uit­ge­zaai­de pros­taat­kan­ker aan

De nucleair geneeskundigen van Meander hebben de eerste behandelingen met Lutetium-177-PSMA uitgevoerd. Dit is een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide prostaatkanker, voor wie geen andere behandeling meer beschikbaar is. Lutetium is een radioactieve stof en wordt opgenomen door de kankercellen, waardoor deze afsterven. De therapie is de afgelopen jaren getest in een groot internationaal onderzoek. Meander is, na het Antoni van Leeuwenhoek, het tweede ziekenhuis in Nederland dat deze therapie op reguliere basis kan toepassen met vergoeding door de zorgverzekeraar. Lees het hele nieuwsbericht: Meander biedt baanbrekende behandeling tegen uitgezaaide prostaatkanker aan

Meander in de race voor STZ-Innovatieprijs

De ziekenhuisapotheek van Meander is door naar de laatste ronde van de STZ-Innovatiechallenge 2021. Voor deze challenge gaat STZ op zoek naar innovatieve (zorg)professionals in de STZ-ziekenhuizen, die een innovatie hebben ontwikkeld al dan niet in samenwerking met externe partij(en).  In de eerste ronde zijn er 86 projecten ingediend, waarvan er zes mochten pitchen. De apothekers van Meander mochten ook pitchen en zaten bij de zes beste innovaties. Lees het hele nieuwsbericht hier: Ziekenhuisapotheek Meander in de race voor STZ-Innovatieprijs 2021

UITGELICHT

Kinderdiabetes erkend als topklinische functie

Meander heeft een nieuwe topklinische functie: Kinderdiabetes. De Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) heeft de diabeteszorg voor kinderen in Meander in 2021 officieel erkend.

Kinderdiabetes is een groeiend specialisme. Elke 25 jaar verdubbelt het aantal kinderen met type 1 diabetes. De behandeling van dit type kinderdiabetes vindt in Meander plaats volgens de nieuwste inzichten en technieken, met bijzondere aandacht voor de psychosociale impact van deze chronische ziekte voor de patiënten en hun familie. Het kinderdiabetesteam van Meander houdt zich, naast onderzoek en onderwijs, bezig met innovatie, waarbij de nadruk vooral ligt op de eigen regie van de patiënt. Het team bestaat uit drie kinderartsen, vijf kinderdiabetesverpleegkundigen, drie diëtisten, twee kinderpsychologen en een maatschappelijk werkster. Het team houdt drie keer per week een multidisciplinair spreekuur waarbij de kinderen (met ouder) de kinderarts, de kinderdiabetesverpleegkundige en/of diëtiste spreken. Er zijn ook avondspreekuren. De kinderartsen dragen om beurten de diabetestelefoon, zodat er dagelijks een 24 uurs bereikbaarheid is voor noodgevallen. Meander heeft met ongeveer 400 patiënten een grote kinderdiabetespraktijk en daardoor kan het team zich constant blijven door ontwikkelen.