Financieel gezond

Meander continueert met het jaarresultaat 2021 haar financieel gezonde positie.

Jaarresultaat 2021

Meander heeft het jaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 3,1 miljoen en behoudt daarmee haar financieel gezonde positie. Het resultaat is ook dit jaar weer sterk beïnvloed door Covid-19. De gevolgen voor de reguliere zorg, de Covid-19 zorg, maar ook de gevolgen voor het personeel (capaciteit, ziekteverzuim) zijn groot. Toch is Meander een groot deel van haar reguliere zorg blijven leveren. Daarnaast is Meander ook in staat geweest om te investeren in bijvoorbeeld het Centrum voor Oncologische zorg en is in 2021 een nieuwe MRI in gebruik genomen. De uitbreiding van het OK-complex is eind 2021 gestart. De oplevering van het nieuwe OK-complex is gepland in 2023.