De Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit vijftien gekozen leden, die de medewerkers breed vertegenwoordigen. De OR denkt en beslist mee met het beleid van de organisatie waarbij belangen van de achterban wordt meegewogen. Daarom hoort de OR graag de opvattingen van medewerkers over diverse onderwerpen die behandeld worden. Hij kan daardoor op een professionele manier invloed uitoefenen en de Raad van Bestuur van weloverwogen adviezen voorzien met betrekking tot diverse besluitvormingstrajecten. De OR heeft een open samenwerking en communicatie met onder andere de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Dorin van Oss, voorzitter Ondernemingsraad en verpleegkundige:
De OR houdt op verschillende manier contact met zijn achterban. Zo informeren we medewerkers over actuele onderwerpen via de homepage en eigen community op het intranet Connect en in Sharepoint. Verder is er maandelijks een inloopspreekuur, houden we achterbanraadplegingen en hebben we per mail contact met medewerkers. Elk organisatieonderdeel heeft een contactpersoon, omdat we persoonlijk contact belangrijk vinden.”

Met aandacht

2021 was voor de OR een jaar met extra aandacht voor werkdruk, ziekteverzuim en personeelstekort, in verband met de COVID-19 pandemie. De focus lag mede op het bewaken van kwaliteit van zorg en continuïteit van zorg in relatie tot het welzijn van medewerkers van Meander. In overleg met de Raad van Bestuur werden enkele instemmings– en adviesaanvragen versneld behandeld om de zorg te kunnen blijven waarborgen. Regelmatig werden signalen van de achterban besproken met de Raad van Bestuur en er was wederzijds begrip voor mogelijkheden en onmogelijkheden.

Samenstelling OR 2021

Dorin van Oss, voorzitter
Ed van Hamersveld, vice-voorzitter
Boudewijn Schols, secretaris
Carla Dekker
Ebelien van Wieren
Jacomine van der Zwan
Mark de Weger
Manon Roelands
Mirjam Breet
Pien van Klaveren
Siska Weijma
Tera de Wit

UITGELICHT

In navolging van de functiedifferentiatie in de kliniek, is begin 2021 een start gemaakt met de functiedifferentiatie voor specialistisch verpleegkundigen.

In het najaar van 2021 heeft de OR de adviesaanvraag Implementatie functiedifferentiatie gespecialiseerd verpleegkundigen ontvangen.

De OR heeft de adviesaanvraag besproken en tevens een achterbanraadpleging gehouden.

Medewerkers gaven onder andere aan dat, mede door verhoogde werkdruk door COVID-19, niet iedereen zich heeft kunnen verdiepen in de functiedifferentiatie. Op de meeste afdelingen was het onderwerp wel besproken. Positief werd gereageerd op het behoud van de functienaam van specialistisch verpleegkundigen bij de functie van regieverpleegkundige. Mede met het oog op het behoud van specialistisch verpleegkundigen vond de OR het belangrijk dat de tijd genomen zou worden voor een goede implementatie. De OR heeft aan de Raad van Bestuur een terugkoppeling gegeven van de reacties welke zijn teruggekoppeld naar de projectgroep. Er wordt voor gezorgd dat teams goed en volledig is geïnformeerd zijn en er ruimte is om vragen te stellen alvorens wordt gestart met de implementatie.

De OR heeft er vertrouwen in dat implementatie voorspoedig zal verlopen.