Netwerken, samenwerking en partnerschap

Huisartsen

In 2021 heeft Meander geïnvesteerd in het versterken van de samenwerking met de huisartsen in de regio. Meander vindt het belangrijk dat huisartsen en hun patiënten op een laagdrempelige manier toegang hebben tot de zorg en kennis in het ziekenhuis. Daarom hebben we dit jaar de digitale dienstverlening aan huisartsen verder geoptimaliseerd. De verwijskeuzes en informatie in ZorgDomein zijn versimpeld en geactualiseerd. Ook is de mogelijkheid voor een tele-consult nu voor meer specialismen beschikbaar. Op die manier kunnen huisartsen laagdrempelig advies inwinnen bij steeds meer specialisten. Elkaar kennen is vaak een goede basis voor samenwerking en dus organiseerden Meander en de huisartsen formele en informele ontmoetingsmomenten, zoals een (digitale) borrel en een gezamenlijke scholing. Het is mooi te zien dat huisartsen en specialisten steeds vaker samenwerken rondom de patiënt. Dat zien we terug in diverse transmurale projecten zoals integratie van de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp, het indiceren van thuiszorg voor de huisartsen en valpreventie.

Samen Sterker

Astrid Posthouwer, lid van de Raad van Bestuur, heeft namens Meander Medisch Centrum op woensdag 15 december het gezondheidsakkoord Samen Sterker getekend. Dit akkoord is ook ondertekend door de bestuurders van Huisartsen Eemland, tien VVT-instellingen, GGz Centraal, acht gemeenten in de regio, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Zorgkantoor Zilveren Kruis. Hiermee spreken zij de intentie uit om intensiever samen te werken aan goede en toegankelijke zorg en ondersteuning voor de inwoners van Eemland. Lees meer via: Meander tekent gezondheidsakkoord Samen Sterker

Netwerk Palliatieve Zorg

Meander Medisch Centrum heeft op 24 augustus 2021, samen met 17 andere organisaties uit de regio Eemland, binnen het Netwerk Palliatieve Zorg een samenwerkingsconvenant getekend. In dit convenant verklaart Meander zich samen met de andere organisaties bereid om de best mogelijke zorg te bieden aan mensen in hun laatste levensfase en daarvoor al het nodige in samenwerking met elkaar te organiseren en ontwikkelen. Lees meer via Meander ondertekent samenwerkingsconvenant Palliatieve Zorg

Annette Boersen, teammanager van het Palliatief Advies Team, de palliatieve unit in Meander en voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg:Goede palliatieve zorg is transmurale zorg; door nauwe samenwerking in de regio is continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen.”

Oncomid

Oncomid is een samenwerkingsverband op het gebied van oncologische zorg tussen het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht. Ook wordt er samengewerkt met het Beatrixziekenhuis. Dankzij de nauwe samenwerking van de deelnemende ziekenhuizen zorgt Oncomid voor kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg op de juiste plaats voor patiënten in Midden Nederland. Dit zorgt er onder meer voor dat kennis en kunde niet beperkt blijft tot een ziekenhuis, maar binnen het gehele netwerk wordt gedeeld. Zo profiteren patiënten altijd van de nieuwste inzichten en technieken en de regio van meer doelmatigheid en kostenefficiency.

UITGELICHT

Me­an­der en de Da Vin­ci kli­niek wer­ken suc­ces­vol sa­men bij be­han­de­ling van dia­be­ti­sche voe­ten

Anderhalf jaar geleden heeft Meander het diabetische voetenspreekuur overgedragen aan de Da Vinci Kliniek, een focuskliniek voor complexe wondgenezing en hyperbare zuurstoftherapie. Zij houden spreekuur in Meander en werken hierbij nauw samen met de specialisten van Meander. De reacties op en resultaten van deze speciale samenwerking zijn tot op heden erg positief.