Innovatie met Meanders Digital Healing Environment

In 2021 is Meander voortvarend aan de slag gegaan met de ‘Digital Healing Environment’. Met dit meerjarenprogramma wil Meander patiënten en medewerkers een zo goed mogelijke digitale zorgomgeving bieden. De reis die de patiënt maakt van verwijzing naar het ziekenhuis tot en met nazorg is digitaal uitgewerkt. Elk project is onderdeel van één van de hoofdthema’s: Voorlichting & Informatievoorziening, Zorglogistiek, Zorg op afstand en Datascience & Artificial Intelligence (AI) en draagt direct bij aan de strategische doelen van Meander. Door de coronacrisis heeft er een enorme versnelling plaatsgevonden in de zorg op afstand. Inmiddels is 25 procent van alle consulten niet meer fysiek in het ziekenhuis, maar telefonisch of via videoconsult.

Digitale screening en patiëntenvoorlichting

De screening en voorlichting van patiënten vindt steeds meer online plaats. Hierdoor hoeven patiënten niet meer naar het ziekenhuis te komen voor uitleg over hun behandeling en het invullen van papieren vragenlijsten. Met korte teksten, video’s en 3d-filmpjes worden patiënten thuis goed voorbereid op hun behandeling. Er zijn in totaal ruim 230.000 online voorlichtingsmodules met vragenlijsten geautomatiseerd verstuurd.

Door de digitale screening en voorlichting hoeven veel patiënten niet meer naar het Opnameplein te komen voordat zij geopereerd worden.

Welmoed van Boven, projectleider digitale innovatie:
“Digitale innovatie is belangrijk om de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren. We werken aan twee soorten innovaties: van behandelmethoden en van processen. Hiermee verbeteren we de ervaring van de patiënt, de samenwerking in de keten en organiseren we de zorg efficiënter. Zo zorgen we er met slimme apps voor dat een chronische patiënt minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen. In 2022 komen er zuilen in de openbare ruimtes, waar patiënten zich digitaal kunnen aanmelden voor hun afspraak. Maar we hebben ook een nieuw Business Intelligence-platform in gebruik genomen, waarmee we zorgdata nog beter kunnen analyseren en rapporteren.”

Meer afspraken online

Op het gebied van zorglogistiek heeft Meander het aanbod voor online afspraken voor nieuwe patiënten uitgebreid. Ook kunnen patiënten nu nog makkelijker online hun afspraak maken via ZorgDomein, nadat zij een verwijzing van hun huisarts hebben gehad. In ZorgDomein is tevens de patiëntinformatie uitgebreid, zodat een patiënt al bij zijn verwijzing goed voorbereid is op zijn traject in het ziekenhuis.

UITGELICHT

Herstellen met het Covid Thuis programma

Meander is in 2021 begonnen met het thuis monitoren van coronapatiënten die stabiel genoeg zijn om met zuurstof naar huis te gaan. Deze patiënten kunnen zo in hun vertrouwde omgeving herstellen.

Vanaf de start in januari tot en met eind 2021 zijn bijna honderd coronapatiënten thuis gemonitord. Deze patiënten konden gemiddeld zeven dagen eerder naar huis. Het Covid Thuis programma zorgde ervoor dat Meander, vooral tijdens de coronagolven, bedden vrij heeft kunnen maken voor patiënten die anders naar een ander ziekenhuis vervoerd hadden moeten worden.

De monitoring van de coronapatiënten wordt gedaan met behulp van de Luscii-app. Patiënten vullen een aantal keer per dag meetwaarden, zoals saturatie, temperatuur en gesteldheid in. Deze gegevens worden zeven dagen per week in Meander door een speciaal thuismonitoringsteam, bestaande uit triagisten, verpleegkundigen, arts-assistenten en longartsen, uitgelezen en opgevolgd. Ook is er vanuit het ziekenhuis regelmatig telefonisch contact met de patiënten. Uit de evaluatie bleek dat zowel patiënten als zorgverleners positief zijn over het programma.