Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit

Uitspraak
Onze missie is ‘Niets over ons zonder ons’
Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten de beste zorg krijgen. Dit doen wij vanuit leiderschap en eigenaarschap op de verpleegkundige beroepsinhoud.

De Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit ) is gericht op samenwerken met anderen om de verpleegkundige beroepsontwikkeling in Meander Medisch Centrum vorm te geven.
Dit doen wij door ons actief uit te spreken, invloed uit te oefenen op ontwikkelingen die raken aan het verpleegkundige vakgebied, zichtbaar te zijn in de organisatie en medeverantwoordelijkheid te nemen voor de professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep.
Om het eigenaarschap en invloed verder vorm te geven zijn in 2021 voorbereidingen getroffen om als Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit door te ontwikkelen naar een officiële Verpleegkundige Advies Raad (VAR), met de wens om in 2022 een gepositioneerde VAR te zijn.

In 2021 hebben verpleegkundigen een belangrijke rol gespeeld in de veiligheid en kwaliteit van de zorg voor onze patiënten. De Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit adviseerde gevraagd en ongevraagd de leden van de Raad van Bestuur, het management, het Medisch Specialistisch Bedrijf en andere stakeholders. Daarnaast adviseerde de Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit het Crisisbeleidsteam met betrekking tot de coronapandemie.

Dag van de verpleging

Op 12 mei, de Dag van de verpleging, organiseerde de Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit het Fier festival. Traditiegetrouw werd ’s ochtends de vlag van de verpleegkundige beroepsvereniging V&VN gehesen. Later die dag sprak tijdens het online Fier webinar gastspreker Sabine Uitslag over veerkracht en weerbaarheid. Een relevant thema in de bizarre coronatijd, waarin er veel gevraagd werd van de verpleegkundigen. Sabine gaf tips hoe wij onze weerbaarheid kunnen vergroten en gaf uitleg over de formule voor het ervaren van geluk.

Verpleegkundige visie op ICT en techniek

In 2021 heeft de Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit een verpleegkundige visie op ICT en techniek opgesteld. Technologie zoals eHealth, zelfmetingen en robotica gaan een steeds belangrijkere rol spelen in het verpleegkundig proces. De verpleegkundige zal door middel van thuismonitoring, slimme metingen (zoals biosensoren) en beslissingsondersteuning (AI) steeds meer ondersteund worden.

Deze verpleegkundige visie op ICT en techniek ondersteunt verpleegkundigen om proactief kwalitatieve, veilige en mensgerichte zorg te bieden die eigen regie van de patiënt maximaal ondersteunt. De verpleegkundigen kunnen een actieve rol vervullen in de besluiten over vernieuwingen op dit vlak. Daarbij wordt een duidelijke verschuiving waargenomen naar zorg op afstand en thuismonitoring in plaats van fysiek in het ziekenhuis.

Verpleegkundige onderzoek

De toenemende en complexere zorgvraag vraagt om aanvullende competenties van verpleegkundigen. Verpleegkundigen staan niet alleen meer aan het bed, maar voeren ook verpleegkundig onderzoek uit om continue kwaliteitsverbeteringen in de verpleegkundige zorg te realiseren. In 2021 is een begin gemaakt om verpleegkundig onderzoek meer vorm te geven en verpleegkundigen te faciliteren in het doen van onderzoek. Verpleegkundig onderzoek leidt tot zorg van hoge mate van meetbare en ervaren kwaliteit die aansluit bij de voorkeur van de patiënt en die gebaseerd is op het meest recente wetenschappelijk bewijsmateriaal. Dit project zal in 2022 verder worden uitgerold.

In 2021 is het Wetenschapssymposium georganiseerd samen met de medisch specialisten, paramedici en verpleegkundigen. Tijdens dit symposium hield Marieke Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschappen en Chief Healthcare Organisation bij de NZA, een verhaal over het hoe, wanneer en waarom van onderzoek in de zorg. Er vonden presentaties plaats door artsen, paramedici en verpleegkundigen van het Meander Medisch Centrum over uitgevoerde onderzoeken en CATs (Critically Appraised Topics). Tijdens dit symposium zijn de prijzen voor de beste CAT en scriptie uitgereikt.

Samenstelling Regiegroep Verpleegkundige Kwaliteit in 2021

  • Annette Boersen, voorzitter en teammanager Kliniek
  • Irma Klootwijk, secretaris en seniorverpleegkundige A2 Vaat- en longchirurgie
  • Erica Blaauwgeers, verpleegkundig specialist Longoncologie en consulent Palliatief Advies Team
  • Annet Hoek, coördinator Moeder Kind (tot 31 december 2021)
  • Susanne Jansen, regieverpleegkundige Opnameplein (tot 1 september 2021)
  • Jip Lubberink, seniorverpleegkundige B2 MDL, Reuma en Covid
  • Philene Pos, regieverpleegkundige C5 Longgeneeskunde (vanaf 1 september 2021)
  • Karina Schouten, regieverpleegkundige B6 Cardiologie en adviseur verpleegkundig onderzoek
  • Christien Vrielink, specialistisch verpleegkundige Intensive Care