Voorwoord

Perspectief

Ook 2021 was voor Meander een jaar waarin we leefden en werkten tijdens een coronapandemie. Een jaar waarin onze zorg opnieuw anders was dan we gewend waren of hadden gehoopt. De zorg voor coronapatiënten bleef onze aandacht vragen en vroeg veel inspanning en flexibiliteit van onze medewerkers. Niet alleen medewerkers merkten de impact van de pandemie, ook voor veel patiënten betekende de crisis uitstel van geplande zorg, minder contact met de eigen arts en beperkingen in het ziekenhuis.

Op het moment dat dit voorwoord wordt geschreven, leven we gelukkig weer in een samenleving met amper beperkingen als gevolg van het coronavirus. De druk op de zorg is minder en ziekenhuizen gaan langzaam terug naar het ‘nieuwe normaal’. Maar voor hoe lang? Als ziekenhuis moet Meander voorbereid blijven op nieuwe uitbraken of andere crisissituaties. Dat is onze taak en dat is ook ons nieuwe normaal: er zijn op het moment dat het er voor mensen toe doet.

Net als in de samenleving is er in Meander behoefte aan perspectief. Perspectief in een periode die zich nog steeds kenmerkt door onzekerheden. We hebben onlangs in Koers Meander 2025 de route beschreven naar een ziekenhuis dat meer dan ooit fysiek en digitaal verbonden is met onze patiënten, partners en personeel. Vanuit de ambitie ‘de juiste zorg op de juiste plek’ kijken we kritischer naar de wijze waarop we onze zorg verlenen. We implementeren steeds vaker zorg op afstand via apps voor de monitoring van patiënten. We werken in het kader van netwerkgeneeskunde intensiever samen met collega’s uit omringende ziekenhuizen. We maken ons sterk voor goede spoedzorg in onze regio. We blijven investeren in de modernisering van ons gebouw met de bouw van het Meander Centrum voor oncologische zorg en de uitbreiding van ons operatiekamercomplex.

We geloven in de kracht en kunde van onze medewerkers. Zonder enige uitzondering vormen zij het fundament en hart van Meander. Wij zijn daarom ontzettend trots op alles wat Meander in het afgelopen jaar heeft betekend en gepresteerd. De toewijding, de veerkracht en de vanzelfsprekendheid waarmee we ons werk hebben gedaan zijn een groot compliment waard voor alle betrokkenen. Veel dank daarvoor.

Frank de Reij
CEO

Astrid Posthouwer
COO

Dietrich van Gorsel
CFO